Μηχανισμός δράσης Σουκραλφάτης Skincol ®

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΥΚΡΑΛΦΑΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΥΚΡΑΛΦΑΤΗΣ

1. Αναγεννητική

Κατά τη διαδικασία της αναγέννησης, η Σουκραλφατη είναι δομικά όμοια με την ηπαρίνη και μιμείται την δράση της ηπαρίνης για την ενεργοποίηση του bFGF(Αυξητικος παραγοντας),επισης προστατεύει από ενδο-κυτταρικά ένζυμα που απελευθερώνονται από τα κατεστραμμένα κύτταρα. Αυτό βοηθά στην μίτωση και στην αγγειογένεση. Επίσης, αυξάνει το πάχος των ιστών κοκκιοποίησης στην πληγή.

2. Αντι-βακτήριακη

Η Σουκραλφατη ασκεί αντι-βακτηριακή δράση με την ενίσχυση της δραστηριοτητας των μακροφάγων στην περιοχή του ιστού-μολυσμένα μέσω της αγγειογένεσης. Εξασφαλίζει αυξημένη συσσώρευση μακροφάγων του δέρματος, η οποία καταποντίζει τα βακτήρια από την φαγοκυττάρωση.

Η Σουκραλφατη παράγει αντιβακτηριακή δραστικότητα έναντι P. aeruginosa, Staph. aureus, E.coli, P.mirabilis & Klebsiella είναι τα κοινά παθογόνα του τραύματος.
Λόγω της ταχείας αγγειογένεσης, υπάρχει ισχυρή δραστηριότητα μακροφάγων στην περιοχη της πληγης που οφείλεται στην μεγαλύτερη ροή του αίματος. Ως εκ τούτου, η φαγοκυτταρική δραστηριότητα μειώνει την βακτηριακή υπερανάπτυξη.

3. Αντι-φλεγμονώδη

Η Σουκραλφατη παρέχει αντιφλεγμονώδεις επιδράσεις στην περιοχή του τραύματος, με την πρόληψη της απελευθέρωσης 2 σημαντικά κυτοκινών-ιντερφερόνη γάμμα και ιντερλευκινη-2 επιλεκτικά από τα κατεστραμμένα κύτταρα.

Back To Top